ĐĂNG KÝ & THANH TOÁN KHOẢN VAY

Các bước đăng ký vay

1. Chọn gói vay

Lựa chọn khoản vay và ký hạn mong muốn.

2. Đăng ký thông tin

Đăng ký với thông tin cá nhân và người liên hệ. FastMoney sẽ duyệt hồ sơ trong 3 phút.

3. Ký Hợp Đồng

Nhập mã OTP gửi về SMS để ký hợp đồng.

4. Phê duyệt và giải ngân

Chờ duyệt hồ sơ và nhận giải ngân vào Ví MoMo trong vòng 1 phút.

Thanh toán khoản vay [Cách 1]

1. Chọn thanh toán khoản vay

Có thể chọn từ màn hình danh sách hoặc chi tiết khoản vay

2. Nhập số tiền muốn thanh toán

Số tiền tối thiểu là 300k, bạn có thể thanh toán nhiều lần cho 1 khoản vay.

3. Xác nhận và thanh toán khoản vay

Lưu ý: Phí thu hộ là 20k/giao dịch và sẽ được cộng thêm vào dư nợ còn lại (nếu có).

Thanh toán khoản vay [Cách 2]

1. Chọn FastMoney

Dịch vụ thanh toán khoản vay FastMoney. Có thể nhờ người thân hoặc sử dụng ví MoMo khác để thanh toán

2. Nhập mã hợp đồng

Mã hợp đồng vay qua Ví MoMo sẽ có 2 ký tự đầu là MM. Ví dụ MM20021234324.

3. Nhập số tiền muốn thanh toán

Số tiền tối thiểu là 300k, bạn có thể thanh toán nhiều lần cho 1 khoản vay.

4. Xác nhận và thanh toán khoản vay

Lưu ý: Phí thu hộ là 20k/giao dịch và sẽ được cộng thêm vào dư nợ còn lại (nếu có).